Edit Info Other
Create account
Login
Frisk/

Medlemsside

Medlemskap i Fri Programvare i Skolen

Medlemskap innvilges fysiske personer og forplikter ikke til annet enn at man støtter FRISKs formål. Medlemskap varer inntil medlemmet melder seg ut selv, dør eller blir opphevet av styret. Medlemslista ligger åpent tilgjengelig på våre medlemsside:

http://medlem.friprogramvareiskolen.no/

Frisk/Medlemsside (last edited 2011-01-03 00:47:54 by arntog)