Edit Info Other
Create account
Login
Frisk/

Om Frisk

«Fri programvare i skolen» er en idealistisk medlemsorganisasjon som vil tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare i den norske skolen, for eksempel Linux og GNU. Det finnes allerede flere prosjekter som arbeider med å bringe fri programvare inn i skole-Norge.

For å gi en samlet oversikt over dette arbeidet vil vi at «Fri programvare i skolen» skal være en «paraply» som samler all informasjon om dette og bringer det videre via elektroniske fora som dette nettstedet, gjennom epostlister med mere. Les mer om dette i Manifestet og Vedtektene.

«Fri programvare i skolen», ble stiftet 16. juli 2001, som Linux i skolen. Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 554 040

«Fri programvare i skolen» mottar støtte fra stiftelsen Slx Debian Labs for å kunne drive sitt arbeide. Avtalen som regulerer dette samarbeidet er tilgjengelig her: http://www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/sdl_frisk_agreement.txt . Slx Debian Labs er en juridisk enhet som skal ivareta Skolelinux-prosjektet sine verdier og interesser.

Frisk/Om Frisk (last edited 2013-01-01 11:21:29 by olavd)