Edit Info Other
Create account
Login
Frisk/

Studentprosjekter

Aktive prosjekter

TEGF - The Educational Game Gramewoek

Projesktside

Fullførte prosjekter

Ultra-lavkost-klienter i et Skolelinux-nettverk (Debian Edu)

(Sendt som forslag til HiST/AITeL)

Hensikten med oppgaven

Se hvor bra ultra lavkost klienter fungerer i et Skolelinux-nettverk.

Kort beskrivelse av oppgaveforslag

Vi ønsker å se hvor bra ultra-lavkost-klienter fungerer i et Skolelinux-nettverk. Om de er best egnet som tynnklienter eller halvtykke klienter, og om hva som skal til for at de skal kunne brukes som halvtykke klienter.

Utfyllende kommentarer til hva oppgaven gjelder

Vi ønsker å se hvor bra ultra lavkost klienter som f.eks Rasperry Pi eller lignende pc’er fungerer i et Skolelinux-nettverk.

Vi ønsker først og fremst å se om de lar seg kjøre som halvtykke klienter og hvis ikke om hva som skal til for at de skal kunne gjøre det. Halvtykke klienter er klienter som henter filer fra sentral server, men kjører alle programmene lokalt.

Vi ønsker i tillegg å se hvor bra de fungerer som tynnklienter, disse kjører sine programmer på en tynnklientserver.

Vi foretrekker å få testet med Rasperri Pi (http://www.raspberrypi.org) sin Model B, men om disse ikke er tilgjengelige til prosjektstart, så bruker vi bare tilsvarende ARM-basert hardware.

Kontaktperson

Marius Bjørnstad Kotsbak (marius dot kotsbak at gmail dot com)

Forbedret Plasma Active brukeropplevelse

Mål

Målet med prosjektet er å analysere Plasma Active brukergrensesnitt, identifisere elementer som har potensiale for forbedring, og lage prototyper av alternative løsninger med mål om å forbedre brukeropplevelsen.

Fokusområder

Prosjektet har valgt å fokusere på noen sentrale elementer i grensesnittet. Elementene som er valgt er sentrale for de fleste brukere, og brukes ofte. Forslag til forbedringer er basert moderne teorier om brukergrensesnitt design for touch-enheter.

Fokus vil være på forbedring av nettleseren og det virtuelle tastaturet. Det vil også berøre funksjonalitet som 'pek og start' og aktiviteter.

Om

Studentprosjektet gjennomføres av siste års Bacholer-studenter på Den norske Informasjonsteknologiske Høgskole i Oslo, Norge. Prosjektet er organisert som et deltids utplassering på Nokia Qt Development Frameworks i Oslo. Prosjektet startet i januar 2012 og avsluttes i midten av mai 2012. Prosjektgruppen har søkt om å holde foredrag på KDE aKademy-konferansen i Tallin, Estland som går fra 30. juni til 6. july. (http://dot.kde.org/2011/11/24/akademy-2012-tallinn-estonia)

Prosjektside hos KDE: http://community.kde.org/Plasma/Plasma_UX_improvement_project

Plasma Utviklersider: http://community.kde.org/Plasma/Active/Development

Repository: https://projects.kde.org/projects/playground/base/plasma-mobile/repository (defekt/wrong url?)

Brukerside: http://plasma-active.org/

Kontaktperson

Knut Yrvin (knuty at skolelinux dot no) Veilder

Jana Majeed (JanaMajeed at gmail dot com) Prosjektkontakt

Ordbok for alle type enheter (NDLA/FRISK)

(Sendt som forslag til HiST/AITeL)

Hensikten med oppgaven

Utvikle en ordbok-applikasjon som kan kjøres offline på alle type håndholdte enheter og vanlige PC-er.

Kort beskrivelse av oppgaveforslag

Vi ønsker å få utviklet en ordbok-applikasjon som lar seg kjøre offline på alle typer enheter, dvs datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett m.m. Vi ønsker å se om det lar seg gjøre det i HTML5 eller QT.

Kan oppgavestiller stille arbeidsplass med nødvendig utstyr og programvare: Nei Hvis ikke, hva kreves av maskin og programvare: Utvikler pc’er, tableter og mobiltelefoner Begrensinger i tilgjenglighet av opplysninger o.l: Vi ønsker å utvikle applikasjon som open source programvare under GPL2 Oppgaven passer best for , antall Anslagsvis tidsforbruk, netto arbeidsdager: Dersom oppgaven er tiltenkt en eller flere bestemte studenter, skriv navn og klasse her:

Utfyllende kommentarer til hva oppgaven gjelder

Oppgaven er et samarbeidsprosjekt mellom “Fri programvare i skolen” (www.friprogramvareiskolen.no) og Nasjonal digital læringsarena (NDLA) (www.ndla.no).

Oppgaven går ut på å se om det lar seg gjøre å utvikle en offline ordbok-applikasjon ved hjelp av HTML5 eller QT (http://qt.nokia.com).

Vi har ordbokdata for norsk til engelsk og engelsk til norsk, og vi satser på å bruke frie ordbokdata for bokmål, nynorsk og evt. samisk.

Kontakpersoner

Arnt Ove Gregersen (Teknisk / FRISK) (arntog at gmail dot com) og Rolf Guescini (Kunde / NDLA)

Mulig prosjekter

Integrering av nettbrett i et Skolelinux-nettverk (Debian Edu)

(Sendt som forslag til HiST/AITeL)

Hensikten med oppgaven

Nettbrett begynner å bli populært og vi ønsker å finne ut om dette kan være nyttig i skolen som alternativ/supplement til datamaskiner.

Kort beskrivelse av oppgaveforslag

Lage en nettbrett-profil i Skolelinux. Samt se på hvor bra KDE Plasma Active fungerer som skrivebordmiljø på tablet og eventuelt se på alternativer.

Om det blir tid så ønsker vi å se på hvor bra vi kan få integrert Android- og Apple-enheter i et Skolelinux-nettverk.

Utfyllende kommentarer til hva oppgaven gjelder

Vi ønsker å finne ut hvor velegnet skrivebordsmiljøet KDE Plasma Active på nettbrett er til bruk i skolen, og eventuelt se på andre alternativer hvis ikke det er tilfelle.

Vi ønsker at nettbrettet skal integreres i et Skolelinux-nettverk med tilgang til alle tjenester, typisk brukerområde og andre felles ressurser.

Vi ønsker også å se på mulighet for tanking av nettbrett, dvs. at operativsystemet med brukerdata overføres automatisk nettbrettet ved å plugge nettbrettet på et bestemt nettverk. Dette finnes det allerede støtte for i et Skolelinux-nettverk for bærbare PC-er.

Se på om man finner gode programmer til bruk i skolen hvor det fungerer å bare bruke fingre.

En profil/programpakke basert på alle punktene over ønskes utviklet.

Om det blir tid så ønsker vi å se på hvor tett vi kan få integrert Android- og Apple-enheter som mobiltelefoner og nettbrett i et Skolelinux-nettverk.

Kontaktperson

Arnt Ove Gregersen (arntog at gmail dot com)

Friprogramvare spill

TODO

OpenOffice ?

TODO

Frisk/Studentprosjekter (last edited 2013-09-11 20:58:24 by arntog)