Edit Info Other
Create account
Login
Frisk/

Styret

Hva er styrets oppgave

Styret i "Fri programvare i skolen" har som oppgave å organisere aktivitetene og utviklingen rundt våre prosjekter, som f.eks Skolelinux-prosjektet. Stort sett styrer både utviklere og oversettere selv sitt arbeid, og styret blander seg lite inn i dette. Styret konsentrerer seg mer om å arrangere utviklersamlinger, delta i debatter, skrive avisinnlegg og ta hånd om økonomien for prosjektet.

Styret 2012

Aksjonsgrupper 2012

Media

Synliggjøre fri progamvare i media, motvirke dårlig PR og bygge nettverk mot media

Personer: Kåre Nordby (Leder)

Web

Vedlikeholde våre nettsider Personer: Arnt Ove (Leder)

Midler

Få inn midler til FRISK

Personer: Arnt Ove, Knut, Kåre

Brukerkontakt

Jobbe aktivt mot vår brukermasse

Personer:

studentprosjekter

Personer: Arnt Ove, Knut, Morten

Programvare

Jobbe for å få pedagogisk programvare tilgjengelig på flere plattformer

Personer:

Kontakt oss

Send e-post til styret@skolelinux.no om du ønsker å komme i kontakt med oss.

Hjelp oss

Om du ønsker å hjelpe oss ved å bidra til en av våre aksjonsgrupper så ta kontakt, vi setter pris på all hjelp vi kan få

Frisk/Styret (last edited 2013-07-10 20:16:58 by PetterReinholdtsen)